บริการฉีดเคลือบนาโนโค้ทติ้ง ด้วยสารนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ( Nano TiO2 ) เพื่อกำจัดเชื้อโรคและมลพิษ ทั้งยังช่วยขจัดกลิ่นและเคลือบพื้นผิวเพื่อปกป้องอย่างยาวนาน