รถเอกซเรย์และตรวจการได้ยินเคลื่อนที่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

บริษัท จี ดราก้อนออโต้เทค จำกัด ได้ ส่งมอบ รถเอกซเรย์ และ ตรวจการได้ยินเคลื่อนที่  ให้กับ มูลนิธิ ปอเต็กตึ๊ง ซึ่งได้ บริจาค ให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เพื่อ เป็น สาธารณะกุศล ใน วาระ ครบรอบ 110 ปี ของมูลนิธิ