บริษัท จีดราก้อน ออโต้เทค จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบ
รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ คันที่ 1  (ความยาว 8 เมตร)
จากจำนวนการสั่งซื้อทั้งหมด 4 คัน
ให้กับโรงพยาบาลลาดพร้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

            บริษัทฯ ขอขอบคุณโรงพยาบาลลาดพร้าว
ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทางเราเป็นผู้ผลิต
รถเอกซเรย์เคลื่อนที่มา ณ ที่นี้