1237870-1

บริษัท จีดราก้อน ออโต้เทค จำกัด
ได้ดำเนินการส่งมอบ รถตรวจการได้ยินเคลื่อนที่
แบบ 3 ตู้ตรวจ คันที่ 1 (ความยาว 8 เมตร)
จากจำนวนการสั่งซื้อทั้งหมด 2 คัน
ให้กับโรงพยาบาลลาดพร้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

            บริษัทฯ ขอขอบคุณโรงพยาบาลลาดพร้าว
ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทางเราเป็นผู้ผลิต
รถตรวจการได้ยินเคลื่อนที่มา ณ ที่นี้