265921

บริษัท จีดราก้อน ออโต้เทค จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบรถตรวจการได้ยินเคลื่อนที่ ความยาว 8 เมตร (Mobile Audiometry) แบบ 3 ตู้ตรวจ ให้กับ โรงพยาบาลเอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ขอขอบคุณโรงพยาบาลเอเชีย
ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทางเราเป็นผู้ผลิต
รถตรวจการได้ยินเคลื่อนที่ มา ณ ที่นี้